อัพเดทล่าสุด​

General
Bertha Taylor

การตั้งลูกสนุกเกอร์ 6 แดง

การตั้งลูกสนุกเกอร์ 6 แดง สนุ๊กเกอร์เป็นกีฬาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ในสมาคมไทยของเราได้ถูกสร้างขึ้นและมีการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นประจำ นอกจากนี้ในประเทศ การตั้งลูกสนุกเกอร์ 6 แดง ไทยเรายังมีนักสนุกเกอร์ที่เคยเล่นในเวทีสนุกเกอร์ระดับโลก นักสนุกเกอร์ประเภทไหน พวกเขาเติบโตมาจาก “โต๊ะตลาด” หรือโต๊ะสนุกเกอร์ส่วนตัวที่กระจัดกระจายไปทั่ว ทั่วประเทศไทยว่าตารางตลาดเหล่านี้คืออะไรนี่คือสถานที่ที่ฝึกฝนนักสนุกเกอร์รุ่นเยาว์ชาวไทยให้เป็นดารา นอกจากตลาดแล้ว โต๊ะจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์นักสนุกเกอร์ ตลาดไทยยังสามารถสร้าง “เกม”

Read More »
General
Bertha Taylor

การเล่นสนุกเกอร์ขั้นพื้นฐาน

การเล่นสนุกเกอร์ขั้นพื้นฐาน คุณสามารถบอกได้ว่าบางสิ่งยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิต เกือบทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้น เชื้อสายหรือเชื้อสายนี้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องนี้ จนกระทั่งมันเกิดเป็นทารกและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่เคยมาจากต้นอ่อน เป็นต้น การพูดคุยเรื่องกีฬาก็ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใด ย่อมเป็นจุดเริ่มต้น หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แก่นแท้ของเกม” เพื่อฝึกฝนกีฬาที่เราจะทำในกีฬาใด ๆ ต่อไป ไม่ยาก แต่การจะเก่งและเก่งกีฬานี้ไม่ง่ายเลย คุณสามารถเล่นกีฬานี้ได้เป็นเวลานาน ทำบ่อยๆ

Read More »
General
Bertha Taylor

รูป แบบการซ้อม ส นุ๊ ก เกอร์

รูป แบบการซ้อม ส นุ๊ ก เกอร์ วิธีการเล่นสนุ๊กเกอร์ พื้นฐานสนุ๊กเกอร์ ID Turn ไม้คิวส่วนบุคคลควรยาวประมาณ 3 ศอก 3 นิ้ว เพื่อให้เข้ากับโครงสร้างของผู้เล่น นำนิ้วกลางของมือมาวัดจากขอบคิ้วถึงศอกให้ได้ 3 ศอก และอีก

Read More »
General
Bertha Taylor

สนุกเกอร์ ยิงสีไหนก่อน

สนุกเกอร์ ยิงสีไหนก่อน คำอธิบายเล่นสนุ๊กเกอร์ เล่นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเกมเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีมสนุ๊กเกอร์ สรุปได้ดังนี้ ผู้เล่นทุกคนใช้ลูกบอลสีขาวหรือลูกคิวเดียวกัน และมีลูกสนุ๊กเกอร์ทั้งหมด 21 ลูก เรียกว่า ลูกเป้า – ลูกสีแดง 15 ลูก แต่ละลูกมีค่า 1

Read More »